top of page

Psykosocial handledning- enskilt eller i grupp

Är ni en personalgrupp inom vård och omsorg; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter m fl, som har behov av reflektion tillsammans i grupp? Kanske arbetar du privat med människor och behöver eget stöd och handledning?

- Reflektion och handledning kring arbetsuppgifter eller svåra situationer, etiska dilemman mm

Det finns ramar och struktur för att skapa ett tryggt och öppet samtalsklimat. Syftet är att ni ska känna stöd i gruppen och få möjlighet att reflektera kring tankar och känslor kopplade till arbetet, samt också kring strategier som kan vara ett stöd för ett hållbart arbetsliv. 

 

Handledning har visat sig kunna förebygga utmattningssymtom och bidra till ökad arbetsglädje och förbättrad arbetsmiljö.

bottom of page