top of page

Jag har sedan 2004 arbetat som socionom och kurator inom olika områden, till exempel med familjer, familjerätt och som kurator inom skolan. 

Sedan 2015 har jag arbetat inom sjukvården som legitimerad hälso-och sjukvårdskurator, inom kvinnoklinik (mödravård/BB/Gyn) och därefter inom palliativ vård och Avancerad sjukvård i hemmet. Jag har också arbetat på vårdcentral. Sorg och kris har varit genomgående teman, men också kontinuerligt arbete kring ångest/depression/stress-och utmattningsrelaterad problematik liksom komplex psykosocial ohälsa, kris, kronisk smärta med mera. 

Jag är mån om att lyssna in varför personen faktiskt söker hjälp, samtidigt som vi tillsammans ofta kan bredda bilden något och arbeta kring olika fokus beroende på vad som är mest aktuellt just nu. Jag jobbar mycket med timing och att få in känslor och reflektion i samtalet. Det är lätt att annars hamna i intellektualiserande kring besvär som är återkommande. Det brukar inte leda till samma hållbara förändring. 

Ibland blir det väldigt konkret arbete; Vad är   viktigast att du gör för dig själv just nu idag och de kommande veckorna? I en längre psykoterapi kan förändring ta tid, det kan handla om att bearbeta sorg och livsomställning och få möjlighet att reflektera kring de olika faserna i ett tryggt rum. 

 

Som socionom med vidareutbildning inom psykoterapi arbetar jag brett utifrån en nyfikenhet på individuella faktorer men också utifrån hur andra saker i vårt liv påverkar måendet, te x relationer, identitet, ekonomi, stress mm. Jag har erfarenhet av samtalsterapi med både tonåringar, unga vuxna  och äldre personer och har arbetat mycket med anhörigstöd till anhöriga till svårt sjuka och döende personer samt med sorgebearbetning, enskilt och i grupp. Jag har också vana av att möta upp barn i sorg och kris, te x efter dödsfall. 

Jag har kontinuerligt extern handledning av Leg. Psykoterapeut för att säkerställa kvalitet och en god etik, enligt socialstyrelsens riktlinjer och rekommendationer, 

 

 

 

Yoga och meditation har funnits med mig sedan 25 år, i olika former och via retreater, utbildningar och eget utövande. Jag har en öppenhet för andra behandlingsmetoder som komplement till samtalsterapi och ser olika former av kroppsterapier och massage, akupunktur, reflexologi, hypnos, kraniosakral terapi mm som metoder som också kan vara hjälpsamma för läkning.  Kost, näring och hur vi tar hand om vår kropp är ett annat viktigt område som är en grund för vårt mående. Jag har själv genom åren haft god hjälp av såväl psykoterapi som kroppsterapier av olika slag. 

Utbildningar

- Yinyoga med Magdalena Mecweld- pågående

- Interpersonell terapi. Certifierad steg B, 2022.

- Handledning och konsultation ( 1 år, Lunds Universitet),  2019

- MBSR, Mindfulbased stressreaction- steg 1 och 2- 2016/17,   (Center for           Mindfulness  Sweden, Camilla Sköld)

- Grundläggande psykoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning (PDT) 2011

       (Lunds universitet)

- Socionomutbildning-2004, (Lunds Universitet)

Diverse kortare utbildningar inom Motiverande Intervju, lösningsfokuserad korttidsterapi, samtal med barn och ungdomar mm. 

 

bottom of page