top of page

Jag har sedan 2004 arbetat som socionom och kurator. Som socionom inom bland annat myndighetsutövning och behandling i barn och familjesektorn samt med familjerätt och som kurator inom grund-och gymnasieskola och inom sjukvården. 

Sedan 2015 har jag arbetat inom sjukvården som hälso-sjukvårdskurator, först på Ystads lasarett inom kvinnoklinik (mödravård/BB/Gyn) och därefter 2019-2022 inom palliativ vård och Avancerad sjukvård i hemmet. Senast var jag drygt ett år som kurator på vårdcentral. Sorg och kris har varit genomgående teman, men också kontinuerligt arbete kring ångest/depression/utmattningsproblematik. 

Jag har märkt att det ofta blir en bra kontakt när jag är mån om att lyssna in varför personen faktiskt söker hjälp, samtidigt som vi tillsammans ofta kan bredda bilden något och arbeta kring olika fokus beroende på vad som är mest aktuellt just nu. Jag jobbar mycket med timing och att få in känslor och reflektion i samtalet. Det är lätt att vi annars hamnar i intellektualiserande kring besvär som är återkommande. Det brukar inte leda till samma hållbara förändring. 

Ibland blir det väldigt konkret arbete; Vad är te x  viktigast att du gör för dig själv just nu idag och de kommande veckorna? Om du verkligen känner efter? 

 

Som socionom med vidareutbildning inom psykoterapi arbetar jag brett utifrån en nyfikenhet på individuella faktorer men också utifrån hur andra saker i vårt liv påverkar måendet, te x relationer, identitet, ekonomi, stress mm. 

 

Jag har erfarenhet av samtalsterapi med både tonåringar, unga vuxna  och äldre personer och har arbetat mycket med anhörigstöd till anhöriga till svårt sjuka och döende personer samt med sorgebearbetning, enskilt och i grupp. Jag har också vana av att möta upp barn i sorg och kris, te x efter dödsfall. 

 

 

 

Yoga och meditation har funnits med mig sedan 25 år, i olika former och via retreater, utbildningar och eget utövande. Jag har en öppenhet för andra behandlingsmetoder som komplement till samtalsterapi och ser olika former av kroppsterapier och massage, akupunktur, reflexologi, hypnos, kraniosakral terapi mm som metoder som också kan vara hjälpsamma för läkning.  Kost, näring och hur vi tar hand om vår kropp är ett annat viktigt område som är en grund för vårt mående. Jag har själv genom åren haft god hjälp av såväl psykoterapi som kroppsterapier av olika slag. 

Insändare publicerad i Dagens Medicin, hösten 2023.

”Hälso- och sjukvårdskuratorer lämnar vården” - Dagens Medicin (min egen)

”Hälso- och sjukvårdskuratorn har en central roll att spela” - Dagens Medicin (forskare)

Utbildningar

- Yinyoga med Magdalena Mecweld- pågående

- Interpersonell terapi. Certifierad steg B, 2022.

- Handledning och konsultation ( 1 år, Lunds Universitet),  2019

- MBSR, Mindfulbased stressreaction- steg 1 och 2- 2016/17,   (Center for           Mindfulness  Sweden, Camilla Sköld)

- Grundläggande psykoterapiutbildning, psykodynamisk inriktning (PDT) 2011

       (Lunds universitet)

- Socionomutbildning-2004, (Lunds Universitet)

Under mitt yrkesliv har jag också gått diverse kortare utbildningar inom Motiverande Intervju, lösningsfokuserad korttidsterapi, samtal med barn och ungdomar mm. 

 

bottom of page