top of page

-Psykoterapi, stödjande samtal & rådgivning                      

 Ibland behöver vi hjälp att sortera, bearbeta, hitta nya perspektiv eller bara få ta plats med våra upplevelser tillsammans med en utomstående professionell person.

Välkommen att höra av dig för samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående, till exempel vad gäller:

- Depression/nedstämdhet

 - Stressrelaterad problematik, utmattningsdepression och hjärntrötthet

- Utmaningar i nära relationer/utsatthet för psykiskt eller fysiskt våld

- Ångestproblematik/GAD

- Kris och sorg

- Trauma

- Sorg och livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt. 

FB: https://www.facebook.com/samtalsterapiochmeditation/

IMG_1087(1).HEIC

Min ambition är att samtalsrummet ska vara en plats där det ges möjlighet att utforska olika sidor av dig själv i en tillåtande och trygg miljö och vid behov också få konkreta verktyg som kan vara ett stöd i din vardag. 

bottom of page