top of page

Samtalsbehandling

- Psykoterapi

- Stödjande samtal

- Rådgivning

 

Samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående.

Exempel på problematik: 

 - Utmattningsdepression 

- Nedstämdhet/depression

- Utmaningar i nära relationer

- Ångestproblematik/GAD

- Kris och sorg

- Livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt.  

 

Stresshantering

- Mindfulness/information om stress

Introduktion i olika tekniker inom mindfulness/meditation och andningsövningar. ​

Information om hur stress påverkar kropp och sinne, utifrån ditt behov och hur du i din vardag kan hjälpa dig själv till ökad fokus och närvaro. 

 

Mindfulness är en beprövad och ofta hjälpsam metod vid olika former av stress och psykisk ohälsa, sömnsvårigheter, oro, liksom smärtrelaterad problematik. 


Psykosocial handledning

Är ni en personalgrupp inom vård och omsorg; sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter m fl, som har behov av reflektion tillsammans i grupp?

 

- Reflektion och handledning kring arbetsuppgifter eller svåra situationer, etiska dilemman mm

 

Det finns ramar och struktur för att skapa ett tryggt och öppet samtalsklimat. Syftet är att ni ska känna stöd i gruppen och få möjlighet att reflektera kring tankar och känslor kopplade till arbetet, samt också kring strategier som kan vara ett stöd för ett hållbart arbetsliv. 

 

Handledning har visat sig kunna förebygga utmattningssymtom och bidra till ökad arbetsglädje och förbättrad arbetsmiljö.

Min ambition är att samtalsrummet ska vara en plats där det ges möjlighet att utforska olika sidor av dig själv i en tillåtande och trygg miljö och vid behov också få konkreta verktyg som kan vara ett stöd i din vardag. 

bottom of page