top of page

Psykoterapi

Stödjande samtal

Rådgivning

Livets olika faser gör att vi ibland behöver hjälp att sortera, bearbeta, hitta nya perspektiv eller bara få ta plats med våra upplevelser tillsammans med en utomstående professionell person.

Välkommen att höra av dig för samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående.

Exempel på problematik: 

-Depression/nedstämdhet

 - Utmattningsdepression och hjärntrötthet

- Utmaningar i nära relationer/utsatthet för psykiskt eller fysiskt våld

- Ångestproblematik/GAD, 

  (Generaliserat ångestsyndrom)

- Kris och sorg

- Trauma

- Livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt. 

IMG_0351.jpg

Min ambition är att samtalsrummet ska vara en plats där det ges möjlighet att utforska olika sidor av dig själv i en tillåtande och trygg miljö och vid behov också få konkreta verktyg som kan vara ett stöd i din vardag. 

bottom of page