top of page

-Psykoterapi

-Stödjande samtal

-Rådgivning

Samtal och reflektion i syfte att hitta ett bättre välmående.

Exempel på problematik: 

 - Utmattningsdepression 

- Nedstämdhet/depression

- Utmaningar i nära relationer

- Ångestproblematik/GAD (Generaliserat ångestsyndrom)

- Kris och sorg

- Livsomställning efter separation, sjukdom eller dödsfall, sjukskrivning, arbetslöshet mm

- Att bli förälder/graviditet.

- Närståendeproblematik vid beroende/psykisk ohälsa. 

Vi kommer tillsammans överens kring om det räcker med några samtal, mer i form av stödjande och orienterande samtal eller om det finns behov och önskemål om en längre terapeutisk samtalskontakt. 

Min ambition är att samtalsrummet ska vara en plats där det ges möjlighet att utforska olika sidor av dig själv i en tillåtande och trygg miljö och vid behov också få konkreta verktyg som kan vara ett stöd i din vardag. 

bottom of page